Lurer du på hvorfor du er svimmel?

Symptomer på vestibulære lidelser

Vestibulærsystemet omfatter deler av det indre øret og hjernen som hjelper å kontrollere balanse og øyebevegelser, sammen med følerer i muskel og skjelettsystemet gir de oss evnen til å holde balansen. Hvis deler av dette systemet er skadet av sykdom, aldring eller traume, kan vestibulære lidelser føre til en eller flere av følgende symptomer:

Vertigo og svimmelhet

 • Spinnende eller hvirvlende syn; en illusjon av bevegelse av deg selv eller verden.
 • Ør, flytende, eller svimmelhet.
 • Følelse av å være tungvektet eller trekkes i én retning.

Hørselsendringer

 • Hørselstap; forvrengt eller varierende høre
 • Tinnitus (ringing, brøling, summende lyder i øret)
 • Følsomhet for høye lyder
 • Plutselige høye lyder kan fremkalle svimmelhet eller ubalanse

Balanse og orientering

 • Ubalanse, snubler, vanskelig å gå rett
 • Klossethet eller koordinasjonsproblemer
 • Du ser nedover for å bekrefte plasseringen av bakken
 • Hodet blir holdt i en skrå posisjon
 • Du støtter deg til noe når du står
 • Følsom for endringer i gangflater eller fottøy
 • Muskel og leddsmerter
 • Problemer med å finne stabiliteten i folkemengder

Syn

 • Problemer med å fokusere eller spore objekter med øynene
 • Ubehag fra travle visuelle miljøer som trafikk, folkemengder eller flimrende lys
 • Følsomhet for visse dataskjermer og digitale TVer
 • Tendens til å fokusere på nære objekter
 • Vanskeligheter med å gå i mørket
 • Dårlig dybdesyn

Virus på balansenerven

(Vestibular nevritt)

Symptomer

 • Kraftig rotasjonssvimmelhet ofte med kvalme og oppkast
 • Spontane øyebevegelser (Nystagmus)
 • Varighet er 48-72 timer
 • Følger ofte etter en luftveisinfeksjon
 • Kan forverres ved bevegelse

Behandling

 • Symptombremsende medisiner første 72 timer
  • Kvalmehemmende
  • Antihistaminer
  • Steroider
 • Vestibulærrehabilitering
  • Spesifikke øvelser for å skape balanse Hø-Ve i nervesystemet.

Få hjelp før uhellet er ute

Videonystagmograf

Hva er en videonystagmograf?

Videonystagmograf er et foretrukket verktøy for å identifisere avvik innenfor de vestibulære systemene. Objektivt dokumentere unormale øyebevegelser forårsaket av traumatisk hjerneskade (TBI), krystallsyke (BPPV), virus på balansenerven (Vestibularisnevritt) og mange andre perifere vestibulære og sentrale nevrologiske sykdommer.

Testingen består av en serie av tester laget for å dokumentere en persons evne til å følge visuelle objekter med øynene og hvor godt øynene responderer på informasjon fra det vestibulære systemet.

KALORISK TEST

Med denne kan også hvert øre/balanseorgan testes separat med noe som kalles calorisk test. Med denne testen kan man finne ut om en vestibulær dysfunksjon kan være årsaken til svimmelheten eller balanseproblemene. Å overvåke bevegelser av øynene med infrarøde briller, gjør at man kan spille inn øyebevegelser under testing og ved påfølgende tester kunne monitorere framgang

Vi har en unik kompetanse som gjør at pasienter kommer fort til vurdering, får raskt en diagnose og behandling kan i de fleste tilfeller starte umiddelbart.

Videonystagmograf

BLI FRISK HOS EUREKA STRØMMEN

Holdningsanalyse

(Posturography)

Apparatet måler pasientens ustøhet og sannsynligheten for å falle

 • Måleapparat brukt til å kvantifisere holdnings kontroll i stående stilling
 • Utviklet av NASA på 60 tallet
 • Mål å evaluere pasientens evne til å holde balanse

 

Stabilitetsanalyse

 • Objektivt mål for nervesystemets adapterende egenskap
 • Gir en indikasjon på integriteten til kjernemuskulaturen
 • Gir oss et mål for sannsynligheten for fall

 

Som en av få klinikker i norge har vi det nyeste innen verktøy for å måle ubalanse og sansyniligheten for fall. CAPS – (Comprehensive Assessment of Postural System) er et komputerisert apparat som via tung forsking gir forskjelige parameter som igjen billedgjør vår balanse.

Apparatet fanger opp bevegelsesmønstre og tegner et bilde, der man kan se om pasienten trekker mot den ene eller andre siden og gir oss tallmateriale slikat en kan monitorere framgang.

Balansetesting er en a svært få objektive diagnostiske verktøy for å evaluere hjernerystelser og traumatisk hjerne skade (TBI).

Fordelen med den kompetansen og det utstyret vi har , er at på lik linje med Øre/Nese/Hals spesialiseter kan vi raskt og effektivt stille en diagnse, vi kan sette igang behandling uten bruk av medisner og vi kan gi spesifikke øvelser + rehabilitere etter initsiell stabilitet er oppnådd.

Besøk klinikken vår

Posturography

Hjernebasert behandling

 • Bruker input fra leddene i rygg/nakke, sammen med følere i armer, ben, syn, hørsel og balanseorgan til å påvirke nervesystemet for å skape balanse
 • Når korrekt aktivert vil interne luper holde funksjonen i nervesystemet ved like

Sliter du med svimmelhet og balanse?

Kontakt Strømmen Kiropraktiske Klinikk i dag!